Honorarfonden.dk

Ansøgningsvejledning

Når du ansøger Honorarfonden om støtte, sender du en individuel ansøgning til:

Mail: honorarfonden@novonordisk.com

Ansøgningen skal indeholde følgende punkter for at komme i betragtning:

  • Navn på ansøger / Institution
  • Kontaktperson og adresse
  • Beskrivelse af projektet
  • Den økonomiske baggrund (projektets finansiering)
  • Eventuelle samarbejdspartnere
  • Beløbets størrelse samt tidspunkt for ønsket uddeling
  • Kontonummer til indbetaling
  • CVR nummer

Link til ansøgningsskema:

Ansøgning template