Honorarfonden.dk

Historie og baggrund

Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen er en fond oprettet i 1973 med det formål at støtte humanitære og sociale formål. Fondens økonomiske grundlag bygger på indbetalinger, der sker fra de medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter i selskaber under Novo Gruppen. De indbetaler deres honorar til Honorarfonden ifølge dennes vedtægt §3. Honorarfonden ledes af en bestyrelse, der er valgt af de faglige foreninger/klubber, der støtter og går ind for Honorarfondens arbejde og ideer. De af de faglige foreninger/klubber valgte bestyrelser varetager fondens interesser efter Honorarfondens vedtægter og forretningsorden.